e-ISSN: 2636-8129
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

2022 - Cilt: 5 Sayı: 2

Creative Commons License