e-ISSN: 2636-8129
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

2021 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Effects of Binary Vectors Similarities on the Accuracy of Multi-Criteria Collaborative Filtering

Araştırma Makalesi

Twitter Sentiment Analysis Based on Daily Covid-19 Table in Turkey

Creative Commons License