e-ISSN: 2636-8129
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi

2021 - Cilt: 4 Sayı: 1

Creative Commons License